【PC游戏】求生之路2单机原版

最低配置

操作系统:Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP
CPU:Pentium 4 3.0GHz
内存:2 GB RAM
显卡:Video card with 128 MB, Shader model 2.0. ATI X800, NVidia 6600 or better
存储空间:需要 13 GB 可用空间

这个游戏可以说是非常经典了,以前经常玩,有能力建议支持一下正版->传送门

下载

点击下载->超速下载

转载请注明出处 By XT's Blog https://xtthink.cn
XT's Blog » 【PC游戏】求生之路2单机原版

发表评论